Normes anti Covid del Centre

Instruccions precises d'actuació al Centre d'Adults J Ll Vives