Proves lliures títols de tècnic i de tècnic superior de Formació Professional.

Tota la informació en RESOLUCIÓ de 15 d’octubre de 2019, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es convoquen proves per a l’obtenció dels títols de tècnic i de tècnic superior de Formació Professional.

Convocades Proves lliures de Cicles Formatius (F. Professional)

La inscripció per a realitzar la prova per a l’obtenció d’un determinat títol es realitzarà del 4 al 15 de novembre de 2019, tots dos inclo-sos, en algun dels centres públics de la Comunitat Valenciana relaci-onats en els annexos I i II com a centres examinadors d’aquest cicle formatiu.

 Les proves es realitzaran entre els dies 30 de març i 8 d’abril de 2020, tots dos inclosos, ajustant-se al que es disposa en la present reso-lució.

Last modified: Thursday, 31 October 2019, 2:46 PM