Informació Cicles Formatius

Cicles Formatius

Matriculació Resolució 13 de febrer de 2018  Inscripció: del 17 de maig al 31 de maig.
Les proves per a l’accés als cicles formatius de grau mitjà i superior es realitzaran els dies 18 i 20 de juny, respectivament.

Enllaç al portal educatiu:  http://www.quieroser.net/valenciano/principal.php

En la pàgina de Conselleria trobareu també tota la informació en relació amb els horaris, les proves, etc. 

Regulació i estructura dels cicles formatius

Orde de 31 de març de 2009 per la qual es regulen les proves d'accés a cicles formatius de Formació Professional Inicial. Ací teniu l'enllaç:

https://www.docv.gva.es/portal/portal/2009/04/17/pdf/2009_4161.pdf

Currículums assignatures cicles formatius
RESOLUCIÓ de 17 d'agost de 2009, de la Direcció general d'Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional, per la que s'establix el currículum de les matèries que formen part de les proves d'accés a cicles formatius de grau mitjà i de grau superior de Formació Professional i dels cursos preparatoris d'aquestes a la Comunitat Valenciana.www.docv.gva.es/portal/portal/2009/09/08/pdf/2009_9946.pdf
Opcions d'estudis relacionats amb les modalitats del cicles formatius
RESOLUCIÓ de 17 d’agost de 2009 per la qual s’establix els cicles a què permet l’accés les opcions de la part específica de la prova d’accés a cicles formatius de grau superior de les distintes famílies professionals de FP per al curs 2010-2011.
Vull ser: portal sobre cicles i formació professional
Dirigit a famílies i alumnat. Des d'este portal podeu baixar o consultar la guia Informa't , on hi ha tota la reglamentació dels estudis (ESO, Batxillerat, FP, Cicles, Universitat, Escoles d'Adults, Beques...) a la Comunitat Valenciana: és un llibre sencer en pdf molt útil.Alerta perquè en esta guia l'estructura de les proves d'accés no està actualitzada : haureu de consultar l'orde de 31 de març de 2009 que teniu més amunt en este foro.
Estudiar cicles a distància
Orde de 4 de juliol de 2008 per la qual es regula l'organització de les ensenyances dels Cicles Formatius en la modalitat semipresencial o a distància en centres públics de la Comunitat Valenciana. ací trobareu la possibilitat de cursar cicles sense necessitat d'anar a classes , només tutories a distància. Molt interessant per a la gent que treballa i vol compaginar estudis de formació professional.
Guia "Informa't" província d'Alacant 08-08 : centres i ofertes de cicles

Ací teniu l'enllaç: http://www.edu.gva.es/eva/val/fp/pruacc.htm 

Regulació i estructura de les proves d'accés a cicles  NORMATIVA SOBRE LA FP DUAL (Novetat 2014) 
  • Orden 2/2014, de 13 de enero, de la Consellería de Educación, Cultura y Deporte, por la que se regulan determinados aspectos de la ordenación de la Formación Profesional dual del sistema educativo en la Comunitat Valenciana. (DOCV Núm. 7194 del 17/01/2014)(Los anexos están en versión editable en el apartadoDocumentación)
  • Real Decreto 1529/2012, de 8 de noviembre por el que se desarrolla el contrato para la formación y el aprendizaje y se establecen las bases de la formación profesional dual. (BOE Núm. 270 del 09/11/2012)
Darrera modificació: dimecres, 21 març 2018, 17:22