TAULER D'ANUNCIS!!!

Inici curs

 
Picture of Administració Aula Virtual
Inici curs
by Administració Aula Virtual - Thursday, 3 September 2020, 2:09 PM
 

INICI DE CLASSES PRESENCIALS 17 DE SETEMBRE

REUNIÓ INFORMATIVA ALUMNAT INTERESSAT EN ACCÉS A LA UNIVERSITAT I A CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR

Dimecres 16 de setembre a les 19.30 en sala d'usos múltiples

REUNIONS INFORMATIVES TALLERS impartits per Mari Carmen: Manualitats, Costura, Confecció, Ceràmica... Contactarem amb l'alumnat per organitzar reunions dels grups per explicar criteris de selecció i prioritat d'alumnat en funció de la capacitat reduïda de l'aula taller.

 L'ESCOLA ÉS UN ESPAI SEGUR 

El Centre disposa del Pla de Contingència que estableix els protocols adequats per garantir la seguretat exigida per la Conselleria d'Educació d'acord a les mesures preventives dictades per les autoritats sanitàries de la Generalitat Valenciana i l'INVASSAT, entre les quals volem recordar que hi hem adaptat: 

 • Distribució d'aules amb taules separades per 1,5m individuals
 • Instal·lació de dispensadors de gel hidroalcohol desinfectant i antivíric i sabó en cada aula, lavabos i espais comuns.
 • Repartiment de mascaretes gratuïtes a tot l'alumnat
 • Horaris escalonats d'entrada al Centre, amb portes diferenciades d'única direcció per entrar i eixir
 • Cartelleria amb indicacions d'actuació d'higiene personal, distàncies de seguretat, mesures preventives...
 • Espais ventilats i reduïts a l'aforament legal
 • Aula d'usos múltiples habilitada al doble espai
 • Mampares de protecció en l'atenció al públic
 • Desinfecció, neteja i higiene diària

QUE EL TEU DRET A L'EDUCACIÓ, NO L'OFEGUE LA POR!

INICIO DE CLASES PRESENCIALES 17 DE SEPTIEMBRE

REUNIÓN INFORMATIVA ALUMNADO INTERESADO EN ACCESO A LA UNIVERSIDAD Y A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR

Miércoles 16 de septiembre a las 19.30 en sala de usos múltiples

REUNIONES INFORMATIVAS TALLERES impartidos por Mari Carmen: Manualidades, Costura, Confección, Cerámica... Contactaremos con el alumnado para organizar reuniones de los grupos para explicar criterios de selección y prioridad de alumnado en función de la capacidad reducida del aula taller.

 LA ESCUELA ES UN ESPACIO SEGURO

El Centro dispone del Plan de Contingencia que establece los protocolos adecuados para garantizar la seguridad exigida por la Consellería de Educación según las medidas preventivas dictadas por las autoridades sanitarias de la Generalitat Valenciana y la *INVASSAT, entre las cuales queremos recordar que  hemos adaptado:

 •     Distribución de aulas con mesas separadas por 1,5m individuales
 •     Instalación de dispensadores de gel hidroalcohol desinfectante y antivírico y jabón en cada aula, lavabos y espacios comunes.
 •     Reparto de mascarillas gratuitas a todo el alumnado
 •     Horarios escalonados de entrada en el Centro, con puertas diferenciadas de única dirección para entrar y salir
 •     Cartelería con indicaciones de actuación de higiene personal, distancias de seguridad, medidas preventivas...
 •     Espacios ventilados y reducidos al aforo legal
 •     Aula de usos múltiples habilitada al doble espacio
 •     Mamparas de protección en la atención al público
 •     Desinfección, limpieza e higiene diaria


QUE TU DERECHO A LA EDUCACIÓN, NO LO AHOGUE EL MIEDO!