TAULER D'ANUNCIS!!!

Suspensió activitat presencial fins a nou avís

 
Picture of Administració Aula Virtual
Suspensió activitat presencial fins a nou avís
by Administració Aula Virtual - Friday, 13 March 2020, 12:34 PM
 

SUSPENSIÓ ACTIVITAT LECTIVA PRESENCIAL

aquest centre estarà tancat al públic fins a nova ordre

Davant la decisió la suspensió de les activitats lectives acordada per la Mesa Interdepartamental de la Generalitat Valenciana per fer front al coronavirus, el professorat del centre atendrà l'alumnat a través dels diferents mitjans telemàtics com ara aquesta aula virtual.

Seguiu les instruccions quant a les mateixes tasques de lliurament i correcció de treballs, realització de proves, controls, tasques, lectures... que l'equip docent anirà indicant al llarg d'aquests dies en cadascun dels grups i nivells que corresponga fer-hi avaluació. 

 

Ara la mesura urgent correspon adoptar, és quedar-se a casa i no desplaçar-se si no és imprescindible. 

La direcció del centre

SE SUSPENDE LA ACTIVIDAD LECTIVA PRESENCIAL

este centro que estará cerrado al público hasta nueva orden

Ante la decisión la suspensión de las actividades lectivas acordada por la Mesa Interdepartamental de la Generalitat Valenciana para hacer frente al coronavirus, el profesorado del centro atenderá el alumnado a través de los diferentes medios telemáticos como esta aula virtual.

Estad atentos a las instrucciones en cuanto a las mismas tareas de entrega y corrección de trabajos, realización de pruebas, controles, tareas, lecturas... que el equipo docente irá indicando a lo largo de estos días en cada uno de los grupos y niveles que corresponda hacer evaluación.

Ahora la medida urgente corresponde adoptar, es quedarse en casa y no desplazarse si no es imprescindible.

La dirección del centro