TAULER D'ANUNCIS!!!

Sumatalpacte.com: "El CFPA contra la Violència de Gènere:"

 
Picture of Administració Aula Virtual
Sumatalpacte.com: "El CFPA contra la Violència de Gènere:"
by Administració Aula Virtual - Friday, 24 November 2017, 3:12 PM
 

www.sumatalpacte.com 
El Claustre del Centre reunit hui en sessió ens hem unit al Pacte Valencià contra la Violència de Gènere i Masclista: per què volem que la societat trenque els murs i siga conscient que aquest és un problema de tota la societat i no una qüestió domèstica, volem que la gent assenyale el masclisme, el denuncie i l'erradique definitavament

Amb aquest pacte promogut per la Generalitat Valenciana, les institucions valencianes, els partits polítics, les universitats, els mitjans de comunicació, els cossos de justícia i seguretat pública, entitats i organitzacions de la societat civil i la ciutadania ens comprometem a lluitar contra tot tipus de violència cap a les dones, en tots els vessants. Així, les signants i els signants ens comprometem a complir, fer complir i promoure aquest pacte i invitem tota la ciutadania, organitzada o a títol personal, a adherir-se i implicar-se en aquesta lluita.

SUMA’T AL PACTE!

El PACTE VALENCIÀ CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE I MASCLISTA es divideix en 5 línies estratègiques amb objectius específics en cadascuna.

Línia estratègica 1. Garantir una societat segura i lliure de violència masclista.
Objectius:

Sensibilització amb perspectiva de gènere amb disseny universal, com a eina de prevenció, per a tota la societat.
Formació obligatòria específica en gènere a les treballadores i els treballadors públics i promoció de formació en la resta de professionals que intervenen en l’atenció integral a les dones víctimes de violència de gènere i als seus fills i filles.
Fomentar i reforçar el teixit social i comunitari preventiu de les desigualtats i la violència masclista.
Garantir l’alternativa residencial a les dones víctimes de violència de gènere i en situació d’exclusió social perquè tinguen una vida lliure i independent.
Garantir una vida independent mitjançant polítiques de redistribució de la riquesa, com els ingressos mínims i polítiques d’inserció sociolaboral a les dones víctimes de violència de gènere.
Combatre la discriminació i l’assetjament sexual, i assetjament per raó de sexe en l’àmbit laboral.


Línia estratègica 2. Feminitzar la societat.
Objectius:

Promoure la coeducació, la convivència i la gestió de les emocions des d’edats prematures, com també les habilitats socials, de comunicació i de resolució de conflictes per a l’equilibri entre les esferes pública i privada, reproductiva i productiva, i la raó i les emocions.
Generar noves formes de relacionar-se personalment, socialment, políticament i laboralment més igualitàries i saludables.
Promoure els valors de les noves masculinitats per a generar nous referents d’homes i la reeducació i reinserció dels agressors masclistes.
Garantir la corresponsabilitat i la reorganització justa dels usos del temps.
Garantir una contractació pública responsable i el foment de la responsabilitat social corporativa amb empreses que disposen de plans d’igualtat, clàusules socials per a combatre la feminització de l’empobriment i plans de reinserció laboral de dones víctimes de violència de gènere.


Línia estratègica 3. Coordinar el treball en xarxa per a l’atenció a les dones víctimes de violència de gènere i masclista i als seus fills i filles.

Objectius: Atenció i recuperació integral a les dones víctimes de violència de gènere i als seus fills i filles.

Atenció integral especialitzada als grups de dones més vulnerables, tenint en compte les múltiples discriminacions des de la interseccionalitat: dones migrants, dones gitanes, dones víctimes del tràfic d’éssers humans, dones prostituïdes, dones amb diversitat funcional, dones amb problemes de salut mental, dones amb conductes addictives, dones exrecluses, dones extutelades… i prestar especial atenció a les dones majors i de l’àmbit rural.
Fomentar el treball en xarxa entre els recursos institucionals, del tercer sector i el teixit associatiu de dones i feminista com a instrument preventiu i rehabilitador.
Cooperació i coordinació intrainstitucional i interinstitucional
Elaboració i difusió d’una guia de recursos accessible i universal i d’un mapa de serveis d’atenció a les dones víctimes de violència de gènere i masclista.
Estudis, recerca, innovació i avaluació amb perspectiva de gènere de les polítiques d’intervenció, detecció, prevenció i sensibilització en violència de gènere i masclista.


Línia estratègica 4. Trencar els murs que invisibilitzen la violència de gènere i masclista i socialitzar-ho com un conflicte polític i social.
Objectius:

Generar un relat compartit de lluita contra la violència de gènere i masclista, sense la doble revictimització de les dones, la confrontació política i social amb els agressors masclistes i la socialització del conflicte.
Condemna i rebuig institucional davant de qualsevol cas de violència de gènere i masclista.
Redefinir i enfortir l’Observatori de Publicitat No Sexista i promoure l’espai comunicatiu valencià com a eina per a desconstruir els rols de gènere tradicionals i estereotipats perpetuats a través dels mitjans de comunicació, la publicitat i la cultura.
Línia estratègica 5. Garantir la dotació pressupostària estable per a poder desenvolupar i implementar els objectius.

Si voleu sumar-vos-hi, cliqueu al damunt de www.sumatalpacte.com