TAULER D'ANUNCIS!!!

Eleccions al Consell Escolar

 
Imatge Administració Aula Virtual
Eleccions al Consell Escolar
per Administració Aula Virtual - divendres, 27 octubre 2017, 12:42
 

Estimat alumnat:

D'acord amb la legislació vigent, es van a convocar ELECCIONS PER A RENOVAR EL CONSELL ESCOLAR (alumnes/as, professors i personal administratiu i de servicis) el pròxim dia 23 de novembre.

El Consell Escolar és una peça molt important per a articular la participació de tota la comunitat educativa en la vida del Centre, així que esperem la vostra participació tant presentant la vostra candidatura com acudint al Centre el dia de la votació. La Junta Electoral també ha establit la possibilitat del vot per correu, que es gestionarà en Direcció del Centre.

Actuacions i calendari de les eleccions:

 • Presentació de candidatures: fins al 7 de nov. de 2017. Passeu per direcció per arreplegar model de  sol·licitud
 • - Termini per a possibles reclamacions a la llista provisional de candidats: fins al 9 de nov. de 2017
 • - Termini per a resoldre la junta electoral les possibles reclamacions: fins al 13 de nov. de 2017.
 • - ELECCIONS: setmana del 23 de novembre de 2017 .
 • - Proclamació dels candidats electes: fins a l'1 de desembre de 2017.
 • - Remissió de l'acta de proclamació de candidats electes a la Direcció Territorial d'Educació: el
 • dia 2 de desembre de 2017.
 • - Sessió constitutiva del nou/renovat consell escolar: fins al 15 de desembre de 2017.

Esperem una gran participació en estes eleccions al Consell Escolar i vos animem a presentar la vostra candidatura

 

Estimados alumnos,

De acuerdo con la legislación vigente, se van a convocar ELECCIONES PARA RENOVAR EL CONSEJO ESCOLAR (sector padres y madres, alumnos/as, profesores y personal administrativo y de servicios) el próximo día 23 de noviembre.

El Consejo Escolar es una pieza muy importante para articular la participación de toda la comunidad educativa en la vida del Centro, así que esperamos vuestra participación tanto presentando vuestra candidatura como acudiendo al Centro el día de la votación. La Junta Electoral también ha establecido la posibilidad del voto por correo, que se gestionará en Dirección del Centro.

Actuaciones y calendario de las elecciones:

 • Presentación de candidaturas: hasta el 7 de noviembre de 2017. En dirección podéis recoger el modelo de solicitud
 • - Plazo para posibles reclamaciones a la lista provisional de candidatos: hasta el 9 de noviembre de 2017
 • - Plazo para resolver la junta electoral las posibles reclamaciones: hasta el 13 de noviembre de 2017.
 • - ELECCIONES: semana del 23 de noviembre de 2017 .
 • - Proclamación de los candidatos electos: hasta el 1 de diciembre de 2017.
 • - Remisión del acta de proclamación de candidatos electos a la Dirección Territorial de
 • Educación: el día 2 de diciembre de 2017.
 • - Sesión constitutiva del nuevo/renovado consejo escolar: hasta el 15 de diciembre de 2017.

Esperamos vuestra participación en estas elecciones al Consejo Escola y os animamos a presentar vuestra candidatura.