TAULER D'ANUNCIS!!!

Pla d'igualtat ajunt. d'Ibi

 
Picture of Administració Aula Virtual
Pla d'igualtat ajunt. d'Ibi
by Administració Aula Virtual - Friday, 9 June 2017, 3:32 PM
 

L'Ajuntament d'Ibi, impulsat per la seua Regidoria de Benestar Social i en col·laboració amb INFINITA Consultora, està desenvolupant un pla estratègic per a potenciar la igualtat i la felicitat (benestar), prevenint situacions de violència i discriminació que ens afecten a totes les persones. i ens demana la col·laboració

Pots sumar-te responent a aquest senzill qüestionari. És molt important que comptem amb la teua opinió com a personal de l'Ajuntament, professorat o ciutadà/a resident a Ibi. Algunes preguntes poden ser una mica íntimes. Comprèn que totes tenen interès perquè puguem atendre la teua diversitat i les teues necessitats. Com més sinceritat, millor podrem treballar per a tu. El teu anonimat està assegurat! Les respostes es van guardant en un full de càlcul que no registra l'origen. Gràcies infinites per la teua col·laboració!

Contestar formulari

El Ayuntamiento de Ibi, impulsado por su Concejalía de Bienestar Social y en colaboración con INFINITA Consultora, está desarrollando un plan estratégico para potenciarla igualdad y la felicidad (bienestar), previniendo situaciones de violencia y discriminación que nos afectan a todas las personas y nos pide colaboración.

Puedes sumarte respondiendo a este sencillo cuestionario. Es muy importante que contemos con tu opinión como personal del Ayuntamiento, profesorado o ciudadano/a residente en Ibi. Algunas preguntas pueden ser un poco íntimas. Comprende que todas tienen interés para que podamos atender tu diversidad y tus necesidades. Cuanta más sinceridad, mejor podremos trabajar para ¡Tu anonimato está asegurado! Las respuestas se van guardando en una hoja de cálculo que no registra el origen. ¡Gracias infinitas por tu colaboración! 

Contestar formulario